Posts tagged intervju
Enorm fremvekst av asynkrone videointervjuer

Videointervju, hvordan fungerer det og hva skal du passe på når du bruker video som verktøy? Da vi startet Vilect var det raskt tydelig at videointervju skulle være en sentral del av konseptet vårt, noe det fortsatt er, men forskjellen er at i dag er video betydelig mer utbredt enn da vi introduserte dette til markedet. Les hvordan du kan bruke video som rett rekrutteringsverktøy.

Read More