Posts tagged kandidatopplevelse
Enorm fremvekst av asynkrone videointervjuer

Videointervju, hvordan fungerer det og hva skal du passe på når du bruker video som verktøy? Da vi startet Vilect var det raskt tydelig at videointervju skulle være en sentral del av konseptet vårt, noe det fortsatt er, men forskjellen er at i dag er video betydelig mer utbredt enn da vi introduserte dette til markedet. Les hvordan du kan bruke video som rett rekrutteringsverktøy.

Read More
4 tips for å tiltrekke deg og vinne kampen om talentene

Dagens jobbmarked er kandidatorientert. Det er ikke lenger alltid du som velger kandidatene - de velger deg. Du må vinne kampen om talentene. Derfor er det viktigere nå enn før å gi de en god følelse underveis i rekrutteringsprosessen, men også gi de grunner til å ville jobbe hos deg.

Read More