Personvernerklæring

1.  Behandling av personopplysninger

Når du bruker vår nettside eller du på annen måte er i kontakt med oss, så vil Vilect AS («Vilect») behandle personopplysninger om deg. Vi har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen som gjelder for de personopplysningene vi samler inn og behandler om deg. Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Denne personvernerklæringen gjelder ikke opplysninger registrert i forbindelse med bruk av vår rekrutteringsløsing. Denne innsamlingen og påfølgende behandling er regulert av en separat personvernerklæring. Denne er tilgjengelig her.

Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Vilect heart GDPR.jpg

2. Om behandlingsansvar 

Vilect ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen til Vilect er:

Organisasjonsnr.: 917 649 278 

Adresse: Valkyriegata 15A, 0366 Oslo

E-post: hallo@vilect.com        

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte hallo@vilect.com.

3. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I det følgende er en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, og hva personopplysningene skal brukes til. 

(a) Korrespondanse med kunder, samarbeidspartnere, leverandører mv.

I forbindelse med utøvelsen av vår virksomhet kommer vi i kontakt med enkeltpersoner som arbeider hos våre eksisterende eller potensielle kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Vi vil i denne sammenheng måtte behandle visse personopplysninger om disse enkeltpersonene. Eksempelvis er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger knyttet til deg dersom du er en av våre kunders kontaktperson og vi må kontakte deg i forbindelse med oppfølging av en avtale vi har med din arbeidsgiver.

Personopplysninger som typisk vil bli behandlet for dette formålet er kontaktopplysninger, som navn, telefonnummer og epostadresse og annen informasjon som fremkommer av vår kontakt.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne korrespondere med eksisterende og potensielle avtalepartnere.

(b) Besvare henvendelser som kommer inn til oss

Vi mottar henvendelser via både e-post og telefon. For at vi skal kunne besvare din henvendelse, kan det være nødvendig å behandle visse opplysninger om deg. De opplysninger som vil bli behandlet er normalt din kontaktinformasjon og eventuelle opplysninger som fremgår av din henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss.

(c) Sende ut markedsføring og gi informasjon om vår virksomhet

Dersom vi har en kunderelasjon til deg gjennom f.eks. din arbeidsgiver og mottatt dine kontaktopplysninger i denne sammenheng, vil vi kunne sende deg informasjon om våre tjenester og ytelser. De opplysninger som vil bli behandlet er din kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer og e-postadresse, samt selskap/arbeidsgiver. 

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å sende informasjon om våre produkter og tjenester til våre kunder.

Mottakere av kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere informasjon ikke ønskes mottatt. Dette gjøres ved å enten benytte seg av link inntatt i den enkelte henvendelse, eller ved å sende en e-post til hallo@vilect.com. Ved avmelding vil vi slette deg fra vår mottakerliste.

(d) Bruk av informasjonskapsler for å administrere, optimalisere og videreutvikle vår nettside

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å administrere, optimalisere og videreutvikle vår nettside. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi benytter her.

For dette formålet benyttes Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet. Google Analytics er en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Informasjon om din bruk av nettstedet sendes til Google og lagres på servere i USA. Google anses som vår databehandler. Det innebærer at personopplysninger vil overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern har Google tilsluttet seg Privacy Shield en løsning som er godkjent under personvernregelverket.

Din IP-adresse anonymiseres før informasjonen lagres slik at enkeltbrukere ikke kan identifiseres. Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å administrere og sikre optimal drift og utvikling av vår nettside.

(e) Annen behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler dine personopplysninger på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen vil du bli informert om dette og grunnlaget for denne behandlingen.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

4.1 Bruk av databehandlere

Vi bruker i enkelte sammenhenger databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Dette er typisk tjenesteleverandører innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger. Våre databehandlere får kun tilgang til de personopplysninger som er nødvendige for at databehandleren skal kunne levere sine tjenester til oss.

For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, med mindre annet følger eksplisitt av punkt 3 i denne personvernerklæringen.

4.2 Andre tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, ditt samtykke eller et lovgrunnlag som gir oss rett til, eller pålegger oss, å gi ut informasjonen. Dersom en tredjepart befinner seg utenfor EU/EØS vil utlevering kun finne sted i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder GDPR.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Har vår berettigede interesse begrunnet behandlingen, vil vi slette personopplysningene når en slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du, med visse forbehold, en rekke rettigheter.  Nedenfor gis en oversikt over disse rettighetene.

Du har rett til å:

-      Kreve innsyn i egne personopplysninger og få informasjon om behandlingen.

-      Kreve å få rettet egne personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige.

-      Kreve at egne personopplysninger slettes dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.

-      Kreve at behandlingen begrenses eller du kan protestere mot behandlingen dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.

-      Reise innsigelse/protestere mot behandlingen av egne personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon dersom behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse.

-      Kreve dataportabilitet, det vil si at egne personopplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.

-      Klage til Datatilsynet dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til hallo@vilect.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Der vi opptrer som databehandler må du kontakte den behandlingsnansvarlige virksomhet dersom du ønsker å benytte dine rettigheter.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt i denne personvernerklæringen.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.