3 tips som gjør rekruttering lettere for deg

 
 
 

Rekruttering er vanskelig. Å finne den rette personen som passer inn i bedriftskulturen din og blir flink i jobben sin, det er som å lete etter nålen i høystakken. Men det finnes ingenting som føles så bra som når du finner denne personen. Her er våre tips som gjør det lettere å rekruttere de rette personene til din bedrift.

1. Still de rette spørsmålene

For å avdekke om kandidaten er en god match for din bedrift er avhengig av hvilke spørsmål du stiller under rekrutteringen. CV og søknadstekst inneholder mye støy som kan gjøre det vanskelig å rangere søkere etter relevante kvalifikasjoner. CV-er kan tolkes på forskjellige måter og det beste ville vært om kandidatene svarer på de samme spørsmålene. Dette er lettere å få til når du bruker spørsmålsskjema inne i et tilrettelagt rekrutteringssystem for din bedrift. Vårt beste tips: bruk muntlig språk. Dette tillater søkeren å være mer seg selv, det er lettere å være åpen og skrive utfyllende svar.


2. Gjennomfør videointervjuer

Hvorfor tror vi at videointervju er helt topp? Jo, fordi det gir søkerne som ville blitt valgt bort på grunn av korte søknadstekster, skrivefeil eller andre grunnlag, en sjanse til å presentere seg slik de faktisk er i virkeligheten. De kan bevise jobbmotivasjonen sin gjennom å rocke et kort videoopptak.

Vi tror at videointervju burde være et sentralt punkt i din rekrutteringsprosess. Still et strukturert spørsmål som du ville stilt i et intervju, søkerne spiller inn svaret og laster det opp i rekrutteringssystemet. Slik får du som rekrutterer et godt førsteinntrykk av søkerne. Når du anvender videointervju som et slags førstegangsintervju vil dette også spare deg tid. Men ikke misforstå, videointervju skal ikke erstatte personlige intervju. Det skal tjene som et hjelpemiddel for at du som rekrutterer får et bedre bilde av hvem som er en kvalifiserte søker og matcher med dine behov.

3. Mobilvennlighet

Mange av oss bruker mobilen i jobbsammenheng. Hvorfor skulle det vært annerledes når det gjelder rekruttering? Vil du tiltrekke deg unge talenter så bør du møte dem i det formatet de bruker - mobil.  Da mener vi ikke bare at nettsider er optimaliserte for mobilbruk, men det skal være mulig for deg som rekrutterer å gjennomføre nyansettelser fra mobilen. Statistikken vår viser at 45% av rekrutterere som bruker Vilect gjennomfører rekrutteringsprosessen fra mobilen.

Det er også en fordel for søkeren å kunne bruke mobilen. Når rekrutteringssystemet fungerer slik at søkeren bare må fylle inn informasjonen og svare på relevante spørsmål, trenger de ikke å ha CV eller søknadstekst på mobilen. Mobilkameraet er lett å bruke til å filme videointervju av seg selv og det gjør det komfortabelt for søkeren, de kan nemlig søke på nye stillinger når og hvor som helst.