Fra annonse til ansettelsen - Så mye koster en feilansettelse

 
IMG_0857.jpg
 
 

Hva en feilansettelse koster innen retail eller servicehandel kommer helt an på hvilken type stilling i butikk det gjelder. Dersom du ansetter feil person er det ikke bare tapte penger du burde bekymre deg over, for alle parter sitter igjen som tapere etter en feilansettelse.

Vi har snakket med Olav Haraldseid for å få et bedre innblikk i hvor dyre feilansettelser på forskjellige nivå kan være. Olav Haraldseid jobber i dag som partner i Bønes Virik. Han har i over 18 år jobbet som HR direktør og Konserndirektør HR i store norske konsern som Statoil ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1.

Direkte vs. indirekte kostnader

- En feilansettelse koster mye, for det første er det direkte kostnad knyttet til en ansettelsesprosess som annonsering av stillingen, tiden en bruker på intervju prosesser og beslutninger. Og så er det jo slik at når man har ansatt noen så må man regne med overtid i den overgangsfasen som er en dyr kostnad i retail. opplæringskostnader, sier Olav Haraldseid.

Det er klart at de direkte kostnadene som annonsering og tiden en bruker på intervjurunder, spiser penger til frokost. Finn annonser koster gjerne 10 000 kr for å annonsere for fulltidsstillinger. Prisen på annonsering er avhengig av hvor ofte du annonserer og om du har avtaler. Når man har ansatt noen så er det også slik at den personen ikke er oppe og står helt med en gang, da vil det være indirekte kostnader knyttet til manglende salgsresultat eller tap av kunder.

- I tillegg kreves det lederkostnader, lederen må bruke ganske mye tid i oppstartsfasen på nyansatte. Det vil også være et produktivitetstap du får ved at en person presterer dårligere i starten før han eller hun kan jobben sin godt nok. Alt dette utgjør jo et sted mellom 60- og 80 000 kr tapt berre i oppstartsfasen.

Alle passer ikke overalt

- Det er ikke alle som egner seg å drive med salg og service, for noen er det som å skrive med venstre hånd og for andre er det helt naturlig, fortsetter Haraldseid.

Han beskriver en god serviceansatt som en person som er serviceinnstilt, altså høflig, hjelpsom, aktiv og proaktiv i forhold til kunderelasjoner, varme, imøtekommende og som tør å spørre, en kombo av forskjellige egenskaper. Man må være litt sosialt dristig, være en varm person som bryr seg om mennesker, den kombinasjonen mener Haraldseid er en knallsikker kombinasjon i serviceyrket. Flinke kandidater passer ikke nødvendigvis inn i alle arbeidsmiljø. Om du rekrutterer feil kan du i tillegg få vanskelige mennesker som ikke ønsker å slutte.

- En feilansettelse blir rekna som en person som ofte mistrives i jobben, de har ikke egenskapene som samsvarer med kravene i rollen. Du ønsker kanskje noen som er serviceorienterte og som trives godt i service- eller dagligvarehandelen. Det er klart at hvis de mistrives i en sånn rolle så vil jo dette påvirke prestasjonen og egen trivsel. Ofte er det de som blir mer passive og negative som bidrar til at deres og andres prestasjoner blir dårligere

Slik unngår du feilansettelser

Din rekrutteringsprosess må være nøye fra annonsen til ansettelsen. Man må bruke nok tid, jobbe godt med bakgrunnssjekk og referanser, anvende tester og gjennomføre gode intervju.

- Rekruttering er ikke en enkel jobb. Men det er klart at når vi har verktøy, system og tester at hvis du gjør alt grundig fra A-Å så øker du sannsynligheten for å treffe rett kandidat. For det første er det viktig at du rekrutterer menneskene med riktig serviceattityde. Det er ikke nødvendigvis noe man kan trene folk opp til, det er en del av en personlighet. Du må få inn folk som egner seg til servicebransjen. Det er ikke alle som gjør. Folk trur du kan trene opp hvem som helst til hva som helst, det stemmer ikke, mener Haraldseid.

Men også hva slags type rekrutteringsverktøy du bruker har noe å si. Det skal være et verktøy som gjør hverdagen din lettere og faktisk hjelper deg som rekrutterer.

- Det som er viktig å huske på med disse verktøyene er at rekruttereren skal spare mye tid samtidig som man øker kvaliteten i rekrutteringsprosessene. Dette har Vilect gjort fordi man gjennomfører et førstegangsintervju før man i det hele tatt har vært i kontakt med kandidatene. Du kan se hvordan de svarer på relevante spørsmål, hvordan attityde de har og hvordan de svarer på tester - det handler om kvalitet i alle ledd. Et godt rekrutteringssystem som Vilect gjør verden så ekstremt mye enklere.