Posts tagged HR
4 tips for å tiltrekke deg og vinne kampen om talentene

Dagens jobbmarked er kandidatorientert. Det er ikke lenger alltid du som velger kandidatene - de velger deg. Du må vinne kampen om talentene. Derfor er det viktigere nå enn før å gi de en god følelse underveis i rekrutteringsprosessen, men også gi de grunner til å ville jobbe hos deg.

Read More